LƯ TRẦM KHẮC KINH BÁT NHÃ TÂM KINH

Liên hệ
Còn hàng
Mô tả đang cập nhật

BÁT NHÃ TÂM KINH

Bát-nhã tâm kinh, hay Tâm Kinh. Đây là kinh ngắn nhất chỉ có khoảng 260 chữ của Phật giáo Đại thừa và Thiền tông. Nó cũng là kinh tinh yếu của bộ kinh Đại Bát Nhã gồm 600 cuốn.

Kinh này được hầu hết các Phật tử tại Việt Nam, Triều Tiên, Nhật Bản, Tây Tạng, và Trung Quốc biết đến và rất thường dùng trong việc đọc tụng.

Trong bát nhã tâm kinh có đoạn: Cho nên biết Bát nhã Ba la mật đa là thần chú lớn, là minh chú lớn, là chú vô thượng, là chú không gì sánh bằng, nên trừ được tất cả khổ ách, chân thật không hư dối. (Đoạn này mình đã dịch cho mọi người dễ hiểu)

Nên mọi người có thể hiểu trì tụng Bát Nhã Tâm Kinh hàng ngày sez có tác dụng lớn lao như thế nào.

Lư khắc kinh Bát Nhã Tâm Kinh có lẽ là lư trầm mình đánh giá cao nhất trong các lư xông nhà vì vừa có tác dụng tẩy uế khí, vừa 1 lần kinh Bát nhã Tâm Kinh được hiện diện từng câu từng chữ qua mỗi làn khói trầm, gia chủ xông hàng ngày thì hiệu nghiệm vô lượng vô biên 🙏 — với PhongThủy Nguyễn Thu Hường tại Hường Gems.

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây
Liên hệ qua Zalo
hotline
0971945458