13

Jul

Ngày rằm làm việc thiện

Ngày rằm làm việc thiện

13/07/2022

☘Ngày rằm làm việc thiện

Bố thí và chúc thầm

Giúp đỡ khi có thể

Phóng sinh tuỳ hỷ tâm

Những việc làm nho nhỏ

Người mình không tách rời

Mở tình thương, trí tuệ

Bình an ở muôn nơi.☘

*

Hôm nay là ngày rằm tháng Sáu Âm lịch, mọi việc tốt hay xấu chúng ta làm nhân quả đều tăng lên một triệu lần. Mong mọi người cẩn thận trong từng lời nói, hành động và suy nghĩ - tăng cường làm điều tốt, không làm những điều xấu. Cầu cho mọi phước lành được tăng trưởng!

OM MANI PADME HUM

Hoan hỉ! 🙏🙏🙏 — tại Hường Gems.

#Phong_Thủy_Nguyễn_Thu_Hường

Phong_Thủy_Nguyễn_Thu_Hường
Viết bình luận
Liên hệ qua Zalo
hotline
0971945458